Kraków Miasto Literatury i Katowice Miasto Muzyki łączą siły jako Krakowice. Oba miasta pełnią funkcję gospodarzy tegorocznego Kongresu Sieci Miast Kreatywnych UNESCO, który odbędzie się w dniach 12−15 czerwca. W wydarzeniu wezmą udział reprezentanci 180 miast z 72 krajów. Spotkania skupiać się będą wokół tematu „Creative Crossroads”, koncepcji łączenia sektorów kreatywnych miast. Kongresowi towarzyszyć będą dodatkowe inicjatywy, takie jak Festiwal Miłosza czy Festiwal Gardens of Sounds.

Miasta kreatywne

Sieć Miast Kreatywnych UNESCO obejmuje siedem dziedzin kreatywności: rzemiosło i sztuka ludowa, wzornictwo, film, gastronomia, literatura, muzyka oraz sztuka mediów. Obecnie Sieć zrzesza 180 miast reprezentujących różne pola aktywności kulturalnej. Kraków jest pierwszym polskim miastem, które przystąpiło do Sieci Miast Kreatywnych UNESCO w 2013 r.  W 2015  dołączyły do niego Katowice – w dziedzinie muzyki, a w 2017 Łódź – w dziedzinie filmu.
Program Sieci Miast Kreatywnych UNESCO został utworzony w 2004 r., aby wspierać rozwój ekonomiczny, społeczny i kulturalny miast oparty na zasadach trwałego i zrównoważonego rozwoju. Koncepcję creative city zaproponował w latach 80. Charles Landry, brytyjski urbanista i ekspert w zakresie zrównoważonego rozwoju miast i wykorzystywania wyobraźni i kreatywności w polityce miejskiej.