Kraków Airport jest jedynym lotniskiem regionalnym w Polsce, które obsługuje powyżej 8 mln pasażerów w ciągu roku, gdzie 24 przewoźników oferuje ponad 140 połączeń regularnych. Rozwój siatki połączeń to z jednej strony zwiększenie oferty dla pasażerów, z drugiej wyzwanie operacyjne dla lotniska.

W związku z obserwowanymi przekroczeniami przepustowości portu lotniczego w szczytach operacyjnych oraz prognozowanymi wartościami godzin szczytowych w kolejnych sezonach lotów, w 2019 r. Kraków Airport zwrócił się z wnioskiem do Urzędu Lotnictwa Cywilnego (ULC) o wprowadzenie całorocznej koordynacji rozkładów lotów. Dotychczas Kraków  Airport pozostawał na tzw. 1. poziomie zarządzania rozkładem, a więc operujące linie mogły planować swoje połączenia bez dodatkowych konsultacji w zakresie występujących w związku z lotami szczytów operacyjnych. 18 września 2019r. ULC podjął decyzję o wyznaczeniu Portu Lotniczego Kraków Balice jako całorocznie koordynowanego (poziom 3) od letniego sezonu lotów w 2020 r.
Płynność ruchu lotniczego oraz zmniejszenie obciążenia infrastruktury – to podstawowe korzyści wprowadzenia koordynacji lotów w Kraków Airport. Zgodnie z obowiązującymi przepisami dla lotnisk z koordynowanym rozkładem powoływany jest zewnętrzny podmiot – koordynator rozkładów, do którego linie zobowiązane są zgłaszać swoje plany lotów. Dla Kraków Airport funkcję tę pełni Polska Agencja Żeglugi Powietrznej. Koordynacja rozkładów lotów powinna być rozwiązaniem tymczasowym. Na podniesienie przepustowości ma wpływ m.in. rozwój infrastruktury. Dlatego Kraków Airport realizuje założenia Planu Generalnego na lata 2016-2036, w tym budowę nowej drogi startowej, rozbudowę terminalu pasażerskiego, powiększenie płyty postojowej oraz budowę nowego terminalu cargo.