W swojej strategii zrównoważonego rozwoju, Kraków Airport chce mocniej angażować się w ochronę środowiska naturalnego oraz dążyć do sukcesywnej redukcji zużycia energii elektrycznej, przyczyniając się tym samym do obniżania emisji gazów cieplarnianych. Dzięki dofinansowaniu z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, krakowskie lotnisko zakończyło właśnie wymianę oświetlenia parkingowego na energooszczędne lampy typu LED.

Najnowsze rozwiązania technologiczne zwiększają wydajność oraz gwarantują dłuższą żywotność produktów, co tym samym przyczynia się do zmniejszania ilości energii potrzebnej do ich zasilania oraz eliminowania elementów, które negatywnie wpływają na środowisko naturalne. Zastosowanie żarówek typu LED, oprócz redukcji zużycia energii elektrycznej, eliminuje emisję ciepła. Obecnie śmiało można je stosować jako zamienniki tradycyjnych świetlówek rtęciowych oraz żarówek fluorescencyjnych lub żarowych.

1396 razy LED

Inwestycja objęła wymianę na energooszczędne 157 opraw instalacji oświetlenia zewnętrznego na parkingu terenowym oraz 1239 opraw instalacji oświetlenia wewnętrznego w garażu wielopoziomowym. Zainstalowane lampy typu LED są odpowiednikami dotychczasowych źródeł światła, a ich żywotność w zależności od rodzaju dobranych zamienników mieści się w zakresie od trzydziestu do pięćdziesięciu tysięcy godzin ciągłej pracy. Dodatkowo, garaż wielopoziomowy wyposażony jest w centralny system zarządzania oświetleniem, który pozwala na racjonalne gospodarowanie energią zasilającą instalację. System ten daje możliwość sterowania światłem w zależności od potrzeb użytkowników parkingu.  

Czyste światło

Szacuje się, że zainstalowane oświetlenie przyczyni się do redukcji zużycia energii elektrycznej o 425,36 MWh/rok, co stanowi ok. 60% dotychczasowego zasobu prądu potrzebnego do oświetlania tej przestrzeni. Niewątpliwym walorem tego przedsięwzięcia jest fakt, że dzięki generacji niewielkiej ilości energii cieplnej przez nowe lampy zostanie zredukowana ilość dwutlenku węgla do atmosfery o ok. 339,44 Mg/rok. W przeciwieństwie do starego rodzaju oświetlenia, diody LED są bezpieczne dla ich użytkowników oraz dla środowiska naturalnego. Nie zawierają toksycznych metali ciężkich oraz rtęci, a na ich korzyść przemawia również możliwość późniejszego recyclingu. Mając na względzie odpowiedzialne zarządzanie niebezpiecznymi odpadami, wykonawca zlecenia na etapie umowy został zobowiązany do utylizacji zdemontowanych świetlówek gazowych (prawie 1400 sztuk) i przedłożenia dokumentów, potwierdzających ten fakt.

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

Zadanie „Poprawa efektywności energetycznej poprzez wymianę oświetlenia na energooszczędne typu LED na parkingach Kraków Airport” zrealizowano dzięki środkom pozyskanym z NFOŚiGW  w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020. Całkowity koszt tego przedsięwzięcia wyniósł 340 322,55 zł, z czego wysokość dofinansowania NFOŚiGW wynosiła 267 703,13 zł. Za realizację inwestycji odpowiedzialna była firma NEOXIM sp. z o.o. z Warszawy.