Już od dziś samoloty PLL LOT z Krakowa do Chicago będą podróżować bezpośrednio, dwa razy w tygodniu (w poniedziałki i w piątki). Czas przelotu to 9 godz.

Chicago, USA

Co warto wiedzieć, jeśli wybierasz się w podróż do USA?

DOKUMENTY

  • Przypominamy o tym, że ktoś kto jedzie do pracy powinien mieć odpowiednią wizę. Podobnie jeśli jedzie w celach turystycznych. Procedura ubiegania się o wizę nie jest skomplikowana, ani bardzo czasochłonna. Ważne jest precyzyjne określenie celu podróży i dobranie odpowiedniego typu wizy. Najczęstszym powodem odrzucenia wniosku wizowego jest podanie błędnej kategorii przy składaniu dokumentów.  W każdym wniosku niezbędne jest przedstawienie konkretnych i wiarygodnych planów podróży do USA.  Ubieganie się o wizę –  krok po kroku.
  • Pasażerowie podróżujący do USA, posiadający podwójne obywatelstwo, muszą pamiętać o obowiązku posiadania polskiego paszportu do czego obliguje Ustawa o obywatelstwie polskim z 2009r. z późn. zm. (Art. 3. 1. Obywatel polski posiadający równocześnie obywatelstwo innego państwa ma wobec Rzeczypospolitej Polskiej takie same prawa i obowiązki jak osoba posiadająca wyłącznie obywatelstwo polskie. 2. Obywatel polski nie może wobec władz Rzeczypospolitej Polskiej powoływać się ze skutkiem prawnym na posiadane równocześnie obywatelstwo innego państwa i na wynikające z niego prawa i obowiązki). Zgodnie z ustawą o obywatelstwie polskim należy przekraczać granice na podstawie polskiego dokumentu podróży. Dotyczy to także osób które posiadają podwójne obywatelstwo. Ale nie dotyczy tych którzy polskiego obywatelstwa się zrzekli. Osoba przekraczająca granicę na wjazd na teren RP na podstawie paszportu amerykańskiego, może przebywać w Polsce na podstawie tego dokumentu 90 dni.  Więcej informacji na ten temat uzyskasz w Straży Granicznej.

ODPRAWA

  • Punkty odprawy biletowo-bagażowej są otwarte co najmniej 3 h przed odlotem. Prosimy aby pasażerowie nie zwlekali przed udaniem się do kontroli bezpieczeństwa i paszportowej;
  • Od 30 czerwca br. amerykański Departament Bezpieczeństwa Wewnętrznego (Department of Homeland Security – DHS) wprowadził ograniczenia do 350 g dotyczące przewozu substancji sproszkowanych w bagażu podręcznym (kabinowym) na rejsach do Stanów Zjednoczonych. Z ograniczeń, pod warunkiem spełnienia odpowiednich wymagań, wyłączone są m.in. lekarstwa, odżywki dla dzieci i produkty zakupione w strefie zastrzeżonej.
  • W przypadków rejsów do USA niektórzy pasażerowie są poddawani dodatkowej kontroli bezpieczeństwa przed wejściem na pokład samolotu.
  • Przywóz z USA do Polski jakiejkolwiek żywności pochodzenia zwierzęcego (kanapki, produkty ze sklepów, itp.) jest zabroniony. Sankcje dla podróżnych są rygorystyczne: przepadek żywności i kara grzywny.
  • Praktyczne wskazówki – jak przygotować się do podróży lotniczej #PROSTOzKRAKOWA znajdą Państwo na stronie krakowairport.pl