Postępowania

Ogłoszenie o wyniku Postępowania Ofertowego znak: MPL/PH/HP/620/1/24

Niniejszym informujemy, że Postępowanie Ofertowe (znak: MPL/PH/HP/620/1/24) na najem powierzchni w terminalu cargo Międzynarodowego Portu Lotniczego im. Jana Pawła II Kraków – Balice sp. z o.o. na podstawie postanowienia Punktu XI ust. 6 Postępowania zostaje zamknięte bez dokonania wyboru Oferty. Nowe Postępowanie na najem powierzchni w terminalu cargo zostanie ogłoszone wkrótce na stronie internetowej MPL.  

 

  • Postępowanie ofertowe na najem powierzchni komercyjnych w terminalu pasażerskim w Międzynarodowym Porcie Lotniczym im. Jana Pawła II Kraków-Balice sp. z o.o. Znak: MPL/PH/HP/620/2/24