VirtuAir Reality

Projekt “VirtuAir Reality - projektowanie przyszłości w zawodach lotniczych z wykorzystaniem wirtualnej rzeczywistości lotniska”.

Projekt zakończony!

Innowacyjna platforma przybliżająca świat zawodów lotniskowych, 4 stanowiska VR pozwalające wcielić się w pracowników portu lotniczego, 9 zajęć zawodoznawczych dla klas z całego kraju – to tylko część efektów dwuletniego projektu „VirtuAir Reality – projektowanie przyszłości w zawodach lotniczych z wykorzystaniem wirtualnej rzeczywistości lotniska”! Zachęcamy do odwiedzenia zakładki "Postępy projektu", tam znajdują się najważniejsze rezultaty!

Cel

Celem projektu był rozwój kształcenia zawodowego w branży lotniczej poprzez przygotowanie, ewaluację i wdrożenie innowacyjnych zajęć zawodoznawczych dla uczniów i studentów z wykorzystaniem rzeczywistości wirtualnej, platformy zawodoznawczej dla wszystkich zainteresowanych, materiałów dla nauczycieli i doradców oraz przeprowadzenie konferencji dla ostatnich.

 

Motywacja

Projekt stanowił z jednej strony odpowiedź na niesłabnące zainteresowanie tematyką lotnictwa wśród społeczeństwa i brak specjalistycznej, praktycznej wiedzy w zakresie lotniskowego zawodoznawstwa, a z drugiej na potrzeby ekonomiczno-społeczne bardzo dynamicznie rozwijającej się dziedziny jaką jest transport lotniczy.

 

Rezultaty

Grupę odbiorców stanowiły dzieci, młodzież, studenci i dorośli, w tym nauczyciele i doradcy zawodowi. Przygotowane zajęcia zawodoznawcze wykorzystywały przestrzenie CEL oraz, specjalnie przygotowane w projekcie, stanowiska VR ukazujące prace w części zastrzeżonej lotniska. Platforma zawodoznawcza nie tylko ukazuje stanowiska występujące w branży lotniczej, ale również wymagane kompetencje czy ścieżki kariery. Materiały edukacyjne stanowią bazę gotowych, wartościowych pomysłów dla nauczycieli i doradców, którym rezultaty całego projektu zostały przedstawione na specjalnej konferencji. Efektem projektu jest wzrost świadomości społecznej możliwości zatrudnienia w branży lotniczej oraz jakości kształcenia zawodowego w dziedzinie zawodów lotniczych.