Kodeks Etyki

Kodeks Etyki Kraków Airport prezentuje podstawowe normy, wartości oraz idee uznane przez społeczność Kraków Airport (przedsiębiorstwo, jego pracowników oraz kadrę zarządzającą) za wspólne. Dokument stanowi podstawę codziennej działalności całej społeczności Kraków Airport, niezależnie od zajmowanego stanowiska czy rodzaju wykonywanych obowiązków. To drogowskaz jak kompleksowo dbać o wspólne dobro i harmonijny rozwój, z korzyścią nie tylko dla Kraków Airport, ale całego otoczenia.

Fundamentem dokumentu jest deklaracja wartości, według których realizowana jest wizja i misja Kraków Airport oraz zasady postępowania przedsiębiorstwa i jego pracowników względem siebie nawzajem i pozostałych interesariuszy Kraków Airport (partnerów i kontrahentów, lokalnej społeczności, klientów, instytucji publicznych i urzędów państwowych, instytucji międzynarodowych i organizacji branżowych, udziałowców, konkurencji krajowej i międzynarodowej).

Dokument stanowi uzupełnienie regulacji prawnych i dotychczasowych regulacji wewnętrznych Kraków Airport. Ustanowienie Kodeksu Etyki Kraków Airport jest zgodne z kluczowymi celami Strategii społecznej odpowiedzialności Kraków Airport na lata 2016-2018.

Jak zgłosić sprawę do Komisji ds. Etyki Kraków Airport?

Interesariusze Kraków Airport mają możliwość zgłosić Komisji Etyki Kraków Airport wszelkie wątpliwości dotyczące przestrzegania zasad zawartych w Kodeksie Etyki Kraków Airport lub podejrzenia naruszenia tych zasad. Służy temu utworzony specjalnie w tym celu formularz zgłoszenia do Komisji Etyki Kraków Airport, dostępny poniżej.

Dziękujemy za każde zgłoszenie. Przesłane zgłoszenia będą traktowane w sposób poufny i rozpatrywane z należytą starannością. Aby dokonać dokładnej analizy, prosimy o podanie jak najbardziej wyczerpujących i szczegółowych informacji.

Zgłoszenie do Komisji ds. Etyki Kraków Airport

1/3

W jaki sposób chcesz zgłosić sprawę?

Uwaga, prosimy o wybranie odpowiedniej opcji

Czy chcesz zgłosić sprawę w sposób anonimowy?

Kto zgłasza sprawę?

Dane osobowe

Uwaga, Pola oznaczone (*) muszą zostać wypełnione.

Szczegółowy opis zgłoszenia

Uwaga, Pola oznaczone (*) muszą zostać wypełnione.

Szczegółowy opis zgłoszenia (pytania/wątpliwości dotyczące przestrzegania zasad zawartych w Kodeksie Etyki Kraków Airport lub zgłoszenia naruszenia zasad) ułatwi weryfikacje zdarzenia.

Dziękujemy za przesłanie zgłoszenia, które rozpatrzymy w możliwe krótkim terminie.