„Jest port wielki jak świat, co się zwie Amsterdam
Marynarze od lat pieśni swe nucą tam.
Jest świat wielki jak port, marynarze w nim śpią
Jak daleki śpi fiord nim szum fal zbudzi go.”

Jacques Brel, Amsterdam, tłum. Wojciech Młynarski