Kraków Airport jako pierwszy port lotniczy w Polsce podpisał deklarację „Aviation Industry Charter for COVID-19”, zainicjowaną i przygotowaną przez Europejską Agencję Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA).

Nowa rzeczywistość wymaga podjęcia wspólnych działań mających na względzie zapewnienie bezpieczeństwa, wymianę doświadczeń między portami lotniczymi poprzez opracowywanie i wdrażanie dobrych praktyk i odbudowę zaufania do podróżowania. Dlatego też, 30 czerwca  Kraków Airport jako pierwszy port lotniczy w Polsce podpisał deklarację „Aviation Industry Charter for COVID-19”, zainicjowaną i przygotowaną przez Europejską Agencję Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA). “Podpisane deklaracji jest czytelnym sygnałem dla przewoźników, użytkowników  i pasażerów o pełnej gotowości lotniska do bezpiecznego  wykonywania  operacji. – powiedział Radosław Włoszek prezes zarządu Kraków Airport.
Do obowiązków lotniska  w ramach podpisanej deklaracji „Aviation Industry Charter for COVID-19” należeć będzie tygodniowe raportowanie do EASA miedzy innymi liczby obsługiwanych pasażerów, ilości pasażerów manifestujących objawy złego samopoczucia czy też czasów oczekiwania podróżnych na poszczególnych etapach ścieżki pasażera (np. odprawa biletowo-bagażowa, kontrola bezpieczeństwa i dokumentów, czas dostarczenia bagażu po przylocie).
Głównym celem deklaracji jest stosowanie i promowanie nowych zasad bezpieczeństwa  przeciwko rozprzestrzenianiu się COVID-19 przez operatorów lotniczych oraz zarządzających lotniskami, w celu ułatwienia przywracania podróży lotniczych w ramach Unii Europejskiej oraz pozostałych krajów niezrzeszonych. Deklaracja nakłada na ich sygnatariuszy obowiązek ciągłego monitorowania i raportowania podjętych środków w celu dostosowania oraz poprawy wytycznych opracowanych przez EASA, przy powracającym ruchu lotniczym na świecie.