Społeczna odpowiedzialność Kraków Airport została doceniona. Krakowskie lotnisko po raz piąty znalazło się w gronie firm, których praktyki z zakresu CSR zostały ujęte w Raporcie Forum Odpowiedzialnego Biznesu „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki”.

W 16. edycji tej prestiżowej publikacji opisano rekordową liczbę aktywności Kraków Airport – aż 11 praktyk. Eksperci Forum Odpowiedzialnego Biznesu docenili w tym roku pięć praktyk długoletnich, prezentowanych w poprzednich edycjach Raportu oraz sześć zupełnie nowych działań, zainicjowanych przez krakowskie lotnisko w 2017 roku. Wśród praktyk długoletnich znalazły się: flagowy projekt Kraków Airport tj. konkurs grantowy “Wspieramy Sąsiadów”, realizowany od 2010 r. i polegający na finansowym wsparciu inicjatyw służących podnoszeniu poziomu życia lokalnej społeczności gmin sąsiadujących z lotniskiem; konkurs grantowy “Wspieramy Wolontariuszy”, promujący prospołeczną postawę pracowników Kraków Airport; program praktyk studenckich „Need Help”; świąteczna akcja pomocy realizowana przez pracowników lotniska oraz bezpłatna aplikacja mobilna Kraków Airport.
Wśród pozytywnie zweryfikowanych działań za rok 2017 znalazły się: publikacja pierwszego w historii lotniska Raportu zrównoważonego rozwoju Kraków Airport; przeprowadzenie cyklu spotkań informacyjno-konsultacyjnych z mieszkańcami ośmiu sołectw sąsiadujących z Kraków Airport; zakup nowych hybrydowych samochodów dla koordynatorów ruchu lotniczego naziemnego; zainstalowanie w terminalu pętli indukcyjnych dla pasażerów z niepełnosprawnością narządu słuchu; otwarcie pierwszego w Polsce Centrum Edukacji Lotniczej oraz stworzenie przez pracowników lotniska Odlotowej biblioteczki Kraków Airport. Coroczny wzrost liczby wyróżnionych w Raporcie praktyk Kraków Airport świadczy o kompleksowym podejściu lotniska do zarządzania w oparciu o zasady zrównoważonego rozwoju. Więcej informacji na temat społecznej odpowiedzialności Kraków Airport na stronie www.krakowairport.pl/CSR.
       

Blisko lotniska – nowy konkurs grantowy

Dziś zakończył się nabór wniosków o dofinansowanie projektów infrastrukturalnych w ośmiu sołectwach położonych najbliżej Kraków Airport. Nowy konkurs grantowy „Blisko lotniska” zakłada dofinansowanie projektów, w wysokości do 30 tys. zł, obejmujących zagospodarowanie przestrzeni publicznej oraz nadanie jej określonych, trwałych cech funkcjonalnych. Do jury komisji konkursowej – na wniosek mieszkańców – zaproszono przedstawicieli gmin Zabierzów i Liszki. To już drugi program grantowy, oprócz programu „Wspieramy Sąsiadów”, skierowany do lokalnej społeczności. Kraków Airport jest jedynym lotniskiem w Polsce, które wprowadziło takie programy.