W styczniu mogliśmy zobaczyć na krakowskim lotnisku ćwiczenia – przygotowane przez Zespół Interwencji Specjalnych Placówki Straży Granicznej w Krakowie-Balicach – prezentujące specjalistyczne urządzenia do działań pirotechnicznych oraz wspomagający kontrolę graniczną. Prezentowany sprzęt, przekazał Placówce w użytkowanie wojewoda małopolski Piotr Ćwik, m.in. prześwietlarkę o wartości niemal 540 tysięcy złotych (3–częściowe urządzenie umożliwiające bezdotykowe sprawdzenie zawartości bagażu przy użyciu promieni RTG), kombinezon przeciwwybuchowy, trenażer strzelecki, szkoleniowy zestaw do resuscytacji, urządzenia wspomagające kontrolę graniczną, w tym służące do weryfikacji autentyczności dokumentów oraz zestaw celowników holograficznych (o wartości 60 tysięcy złotych), gogle balistyczne, ochronniki słuchu i nowoczesne latarki.  Łączna wartość przekazanych urządzeń to blisko 3 mln zł.