Wszelkie procesy inwestycyjne niezbędne dla zagwarantowania bezpieczeństwa operacji lotniczych i zachowania ciągłości operacyjnej Kraków Airport, są kontynuowane.

W maju przy udziale Ministra Infrastruktury – Andrzeja Adamczyka, Wojewody Małopolskiego  – Piotra Ćwika  i  Marszałka Województwa Małopolskiego – Witolda Kozłowskiego, zarząd Międzynarodowego Portu Lotniczego im. Jana Pawła II Kraków -Balice sp. z o.o. podpisał umowę z Max Bögl Polska sp. z o. o. na wykonanie robót budowlanych w systemie „Zaprojektuj i wybuduj” w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa płyty postojowej samolotów PPS w części zachodniej wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Tym samym rozpoczęliśmy realizację  kolejnego etapu Planu Generalnego, który zakłada nowe miejsca pracy dla Krakowa i całego regionu.

Również w maju podpisana została  kolejną umowę z firmą “ABIS” sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Rząsce. W ramach przedmiotowego zadania firma „ABIS” zaprojektuje modernizację
i rozbudowę systemu transportu bagażu rejestrowanego, tzw. BHS, w obrębie części obsługującej bagaże, które przyleciały na krakowskie lotnisko.  Po realizacji projektowanych prac,
na naszym lotnisku podniesiony zostanie standard obsługi pasażerów w obrębie przylotów.