Pomimo trwającej epidemii, która odbije się na dochodach, miasto nie zamierza zwalniać i w przyszłym roku zrealizuje kilkaset zadań inwestycyjnych, ważnych zarówno dla mieszkańców, jak i dla zmagającej się z kryzysem lokalnej gospodarki. Projekt budżetu Krakowa na rok 2021 zakłada, że wydatki miasta ogółem osiągną poziom 7 mld 017 mln zł. To oznacza, że będą o prawie 283 mln zł wyższe od wydatków zaplanowanych na obecny rok (6 mld 734 mln zł).

Projekt budżetu miasta na rok 2021 został oparty na prognozach ministerstwa finansów i założeniu, że epidemia będzie ustępować, a sytuacja gospodarcza się z czasem ustabilizuje. Zależy nam przede wszystkim na utrzymaniu inwestycji, bo to one podnoszą jakość życia w mieście, a także stanowią dźwignię lokalnej gospodarki. Są ważne zwłaszcza teraz, kiedy zagrożonych jest wiele miejsc pracy – powiedział prezydent Krakowa, Jacek Majchrowski.

Na wydatki majątkowe miasto zaplanowało w projekcie przyszłorocznego budżetu 1 mld 290 mln zł, w tym na sam program inwestycyjny 1 mld 179 mln zł. Na inwestycje strategiczne, których realizacja będzie miała znaczenie w skali całego miasta, przeznaczono 485 mln zł. Wśród nich największa część zostanie przeznaczona na transport, np. zapowiadana od lat, budowa linii tramwajowej Krowodrza Górka–Górka Narodowa pochłonie ponad 200 mln zł, rozbudowanych zostanie wiele arterii np. wylotowe al. 29 Listopada i ul. Igołomskiej, powstaną też nowe np. Trasa Wolbromska. Nie zaniedbano kultury, na budowę Centrum Muzyki i rewaloryzacji Muzeum Inżynierii Miejskiej zaplanowano ponad 7 mln zł. Wśród inwestycji programowych o wartości 681 mln zł, duży nacisk zostanie położony na ochronę zdrowia, m.in. remontu doczeka się szpitala im. Żeromskiego, a przebudowy szpitala im. Narutowicza, powstanie też Małopolski System Informacji Medycznej, a szpitale zostaną doposażone w respiratory. Ponad 35 mln zł przeznaczono na budowę kładki pieszo-rowerowej Grzegórzki–Zabłocie, która jest elementem programu ożywiania brzegów Wisły.