Kraków Airport otrzymał pozwolenie na budowę nowego budynku magazynowego Cargo. Większy i nowocześniejszy terminal pozwoli spełnić wymagania ruchu cargo oraz umożliwi przeniesienie ruchu samochodów ciężarowych z bezpośredniego otoczenia terminala pasażerskiego.

wizualizacja nowego budynku Cargo
Inwestycja stanowi część Planu Generalnego Kraków Airport. Nowy obiekt zaprojektowany jako zwarta pod względem architektonicznym bryła, będzie budynkiem biurowo-magazynowym o powierzchni magazynowej ok. 2670 m2 i blisko 1180 m2 powierzchni biurowej. Funkcją części magazynowej nowego cargo będzie obsługa frachtu cargo samochodowo-lotniczego. Obiekt służyć będzie także do obsługi i kontroli zaopatrzenia oraz pojazdów wjeżdżających na teren strefy zastrzeżonej lotniska. W części biurowej zlokalizowane będą m.in. pomieszczenia agentów handlingowych, spedytorów, służb operacyjnych portu lotniczego, Straży Granicznej i Urzędu Celnego. Ogólnodostępna strefa przedpola terminala Cargo skomunikowana zostanie z drogą wojewódzką 774, a w jej obrębie zlokalizowane będą parkingi, chodniki oraz dojazdy.