Obecny 2021 będzie czasem jeszcze większych wyzwań: odbudowy zaufania do podróży lotniczych  i odbudowa potencjału lotniska. To także konsekwentna realizacja Planu Inwestycyjnego na kolejne lata.” – powiedział Radosław Włoszek, prezes Kraków Airport.

W obliczu obserwowanej, znaczącej skali strat miasta i regionu –  skutecznym lekarstwem na kryzys będą kolejne inwestycje. Lotnisko trzeba modernizować, bo jest efektywnym narzędziem rozwoju gospodarczego Małopolski, zatem w dobie największego w historii kryzysu wciąż aktualne pozostają strategiczne plany inwestycyjne zawarte w Planie Generalnym lotniska Kraków/Balice. W grudniu 2020 r. organy korporacyjne spółki zatwierdziły Plan Inwestycyjny Międzynarodowego Portu Lotniczego na lata 2020 –2028 r,. który został opracowany na podstawie zatwierdzonego przez Ministra Infrastruktury Planu Generalnego lotniska Kraków – Balice.

Prognoza ruchu pasażerskiego 2021

Działania całej branży zapewniające bezpieczeństwo podróży, w tym także sanitarne, zmierzają do wypracowania jednolitych standardów, które pozwolą odbudować rynek przewozów lotniczych i turystykę po okresie pandemii. Warunkiem koniecznym jest jednak pełne lub częściowe otwarcie branży turystycznej, a także efektywne rozpowszechnienie szczepionki.
Według analiz rynku lotniczego w 2021 roku możemy spodziewać się w Kraków Airport 4 250 645 pasażerów. Niezależne badania organizacji lotniczych takich jak IATA czy ACI potwierdzają, że pasażerowie po uspokojeniu sytuacji związanej z pandemią, będą chcieli korzystać z podróży lotniczych. Wspólna polityka międzynarodowa i regulacje w zakresie otwierania granic dla podróży lotniczych mają być gwarancją tej prognozy.

Plany inwestycyjne

„Kraków Airport  jest pierwszym portem regionalnym, który ma zatwierdzony Plan Generalny już po decyzji o budowie Centralnego Portu Komunikacyjnego. To strategia, która wyznacza kierunek naszego rozwoju na co najmniej dwie dekady. Z długofalowych, strategicznych planów nie wycofujemy się także dzisiaj, w dobie największego w historii kryzysu branży lotniczej, chociaż trzeba zakładać możliwą weryfikację harmonogramów realizacji poszczególnych inwestycji zgodnie z  prognozami ruchu pasażerskiego. Rozwój Kraków Airport wpłynie na poprawę koniunktury gospodarczej Krakowa  i Małopolski, stanie się źródłem silnego impulsu po pandemii zapewniającego miejsca pracy w naszym regionie oraz przyczyniającego się do ożywienia branży turystycznej Także organizacja różnych międzynarodowych wydarzeń takich jak zbliżające się Igrzyska Europejskie w 2023 roku, będą wpływać na zwiększenie ruchu lotniczego do Krakowa i Małopolski.” – mówi Radosław Włoszek, prezes Zarządu Kraków Airport.

 

Kluczowe zadania inwestycyjne:

  • Nowa droga startowa
  • Rozbudowa płyty postojowej dla samolotów w części zachodniej
  • Budowa nowego terminala cargo
  • Rozbudowa terminala pasażerskiego
  • Rozbudowa wewnętrznego układu komunikacyjnego oraz budowa parkingu wielopoziomowego