Lotniskowa Służba Ratowniczo-Gaśnicza (LSRG) m.in. zabezpiecza wszystkie operacje lotnicze (starty i lądowania) wykonywane w Kraków Airport, to jedyna lotniskowa jednostka strażacka włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego (KSRG). Dodatkowo w ramach działalności LSRG współpracuje z jednostkami Ochotniczych Straży Pożarnych (OSP) znajdujących się w miejscowościach sąsiadujących z krakowskim lotniskiem.

Przypadający w tym roku Jubileusz 100-lecia odzyskania Niepodległości i 40-lecia pontyfikatu św. Jana Pawła II, patrona krakowskiego lotniska, był najlepszym momentem, by przekazać sztandar strażakom z LSRG i  podczas tegorocznego Dnia Strażaka JE Arcybiskup Marek Jędraszewski poświęcił go. W tym dniu  pracownicy Kraków Airport zostali uhonorowani odznaczeniami państwowymi. W uroczystości  udział m.in.: Beata Szydło, Wiceprezes Rady Ministrów; Andrzej Adamczyk, Minister Infrastruktury, Piotr Ćwik; Wojewoda Małopolski i Nadbrygadier Stanisław Nowak Małopolski Komendant Państwowej Straży Pożarnej. Wśród zaproszonych gości były również poczty sztandarowe z Komendy Miejskiej PSP w Krakowie oraz jednostek ochotniczych straży pożarnych w Balicach, Morawicy i w Żurowej. Oprawę muzyczną zapewniła orkiestra dęta z OSP w Żurowej.

LSRG działająca na terenie Kraków Airport wyposażona jest w pojazdy i sprzęt ratowniczo-gaśniczy, zgodnie ze standardami Międzynarodowej Organizacji Lotnictwa Cywilnego (ICAO) – zapewnia poziom ochrony w zakresie ratowniczo-gaśniczym dla 8 kategorii lotniska. Oznacza, to że w każdej chwili do dyspozycji są co najmniej 3 samochody ratowniczo-gaśnicze z odpowiednią obsadą strażaków, a czas reakcji liczony od momentu poinformowania LSRG do pierwszej interwencji pojazdu/ów ratowniczo-gaśniczych w najdalej położonym punkcie drogi startowej nie przekracza 3 minut. Cel operacyjny to 2 minuty.