Jesteśmy 17-nasto osobowym Zespołem wchodzącym w skład Działu Energetycznego MPL. Wszyscy jesteśmy młodymi, ambitnymi ludźmi, którzy z pełnym zaangażowaniem każdego dnia wykorzystujemy w swojej pracy wiedzę i zdobyte doświadczenie w utrzymaniu ruchu i eksploatacji obiektów Portu Lotniczego.

fot. Piotr Kędziora
Jako Zespół Automatyki odpowiadamy za bieżącą eksploatację automatycznych systemów obiektowych – Building Management Systems. oraz ponad stu systemów wentylacji i klimatyzacji, dbając codziennie o zapewnienie komfortowych warunków dla naszych Pasażerów oraz Pracowników Portu Lotniczego. Wraz z Kolegami z Lotniskowej Służby Ratowniczo Gaśniczej nadzorujemy automatyczne systemy bezpieczeństwa pożarowego zapewniając wszystkim przebywającym w obiektach Portu poczucie pełnego bezpieczeństwa. 
fot. Piotr Kędziora
fot. Piotr Kędziora

Ponadto dbamy o właściwą, bezpieczną i zgodną z przepisami eksploatację kilkunastu wind, schodów oraz chodników ruchomych ułatwiającym naszym Pasażerom poruszanie się po Terminalu. Bardzo interesującym i unikalnym obszarem odpowiedzialności naszego Zespołu jest obsługa techniczna eksploatowanych  w Krakowskim Porcie Lotniczym trzech pomostów pasażerskich wykorzystywanych do komfortowego przemieszczania się pomiędzy samolotem a budynkiem Terminala. Jest to praca wymagająca znacznej i specjalistycznej wiedzy technicznej oraz dużego doświadczenia, ponieważ mowa o zaawansowanych urządzeniach ważących ponad 40 ton każde …

fot. Piotr Kędziora
fot. Piotr Kędziora
fot. Piotr Kędziora

Jako Zespół Automatyki staramy się kreować i wyznaczać standardy bezpiecznego wykonywania prac, w tym prac zaliczanych do prac szczególnie niebezpiecznych. Każdą czynność wykonujemy zgodnie z zasadą – Safety First!. Wyposażamy także naszych Pracowników w najlepszy sprzęt ochrony osobistej oraz specjalistyczne szkolenia.
fot. Kraków Airport

Każdego dnia nasz Zespół wdraża szereg inicjatyw optymalizacyjnych zmierzających do ograniczenia zużycia mediów energetycznych przez systemy i instalacji obiektowe, co przyczynia się między innymi do redukcji naszego śladu węglowego. Szczególną wagę przywiązujemy do optymalnego wykorzystania systemów klimatyzacji i wentylacji, traktując te instalacje jako główne obszary naszych zainteresowań optymalizacyjnych, co poza wymiernymi korzyściami związanymi ze zmniejszeniem zużycia energii przyczynia się także do redukcji powstających odpadów, co z kolei ma niebagatelny wpływ na środowisko naturalne.

fot. Piotr Kędziora
Dynamiczny rozwój Krakowskiego Portu Lotniczego, duże zadania inwestycyjne, budowa nowych obiektów to również obszar w którym prowadzimy naszą działalność. W każdym z tych zadań czynny udział  biorą specjaliści z Zespołu Automatyki, którzy swoją wiedzą merytoryczną i doświadczeniem pozyskanym w strukturach utrzymania ruchu wspierają realizacje tych ambitnych projektów.

Dlatego ilekroć na terenie MPL widoczni są Pracownicy w pomarańczowych kamizelkach z napisem Kraków Airport Automation Team, to możemy być pewni, że wykonują z zaangażowaniem swoją pracę „Dbając o dobry klimat lotniska”.

fot. Piotr Kędziora

[/full_width]