Inwestycje
w realizacji

Planowane inwestycje

Powiększenie płyty postojowej

Inwestycja polega na rozbudowie płyty postojowej statków powietrznych po zachodniej stronie strefy Airside. Założono, że wybudowana płyta postojowa w części zachodniej docelowo posiadać będzie 15 stanowisk postojowych dla statków powietrznych kodu C. Realizacja inwestycji będzie prowadzona etapowo, w zależności od zapotrzebowania na miejsca postojowe wynikające z aktualnej przepustowości płyty oraz prognozowanego ruchu pasażerskiego w kolejnych latach, którego dynamiczny wzrost został zahamowany przez pandemię koronawirusa SARS-CoV-2.