Zrównoważony rozwój

Od wielu lat w naszej działalności uwzględniamy kwestie środowiskowe, społeczne i ładu organizacyjnego oraz realizujemy inicjatywy wpisujące się w obszar społecznej odpowiedzialności biznesu.

 

Nasza „Strategia zrównoważonego rozwoju na lata 2023-2027” opiera się na pięciu filarach, w ramach których wspólnie ustaliliśmy kluczowe priorytety i działania, stanowiące bezpośrednie odwołanie do zapisów wizji, misji oraz wartości spółki.

 

Filary strategii zrównoważonego rozwoju Kraków Airport

Drogowskazem w odpowiedzialnym myśleniu o przyszłości krakowskiego lotniska i jego najbliższego otoczenia są Cele Zrównoważonego Rozwoju wskazujące kierunek naszych działań.