Projekt był realizowany wspólnie przez następujące podmioty.

 

Fundacja Instytut Rozwoju Edukacji i Przedsiębiorczości (IREP)

Fundacja powstała w roku 2013. W ramach swoich działań pomaga w rozwoju edukacji i przedsiębiorczości w Polsce koncentrując się przede wszystkim na wsparciu żłobków i przedszkoli oraz samorządów w tworzeniu przyjaznych placówek dla dzieci w wieku 0-7 lat.

Centrum Edukacji Lotniczej Kraków Airport (CEL)

Centrum Edukacji Lotniczej (CEL), stanowiące jednostkę organizacyjną Kraków Airport, to unikatowy ośrodek popularyzowania i rozpowszechniania wiedzy z zakresu lotnictwa cywilnego. Prowadzi zajęcia dla osób w każdym wieku w różnej tematyce okołolotniskowej i podróżniczej.

 

Isavia

ISAVIA jest operatorem i dostawcą usług w zakresie portów lotniczych i nawigacji lotniczej Islandii. Firma obsługuje wszystkie publiczne lotniska i służby żeglugi powietrznej na terenie kraju. Isavia ma wdrożone obszerne i ambitne programy szkoleniowe.

 

Simpro

Simpro to spin out firmy Nano Games, produkujący profesjonalne symulatory szkoleniowe w technologii VR, które umożliwiają szkolenie personelu w zakresie procedur i zagrożeń bezpieczeństwa, dedykowanych m.in. branży lotniczej oraz operatorom infrastruktury krytycznej.