Kontakt

Kontakt dla linii lotniczych

 

Dział Usług Lotniczych

e-mail: Aviation.KRK@krakowairport.pl

Kierownik Działu Usług Lotniczych

Jowita Rzezała
e-mail: Jowita.Rzezala@krakowairport.pl

 

Główny Specjalista ds. Usług Lotniczych

Artur Staniszewski
e-mail: Artur.Staniszewski@krakowairport.pl

 

Specjalista ds. analiz i rozwoju siatki połączeń

Olga Leśniak
e-mail: Olga.Lesniak@krakowairport.pl

 

Specjalista ds. analiz i rozwoju siatki połączeń

Piotr Żuradzki
e-mail: Piotr.Zuradzki@krakowairport.pl

 

Referent ds. rozwoju i promocji siatki połączeń

Ivanna Kuzniak
e-mail: ivanna.kuzniak@krakowairport.pl

 

Referent ds. rozwoju i promocji siatki połączeń

Karolina Krawczyk
e-mail: Karolina.Krawczyk@krakowairport.pl