Historia spółki

 • 1996

  W dniu 5 lipca 1996 r. aktem notarialnym została zawiązana spółka z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą "Międzynarodowy Port Lotniczy Kraków - Balice sp. z o.o." z siedzibą w Balicach.


  3 września 1996 r. spółka przejęła majątek trwały wniesiony przez Wspólników w formie aportów rzeczowych a 18 marca 1997 r. uzyskała z Departamentu Lotnictwa Cywilnego Ministerstwa Transportu i Gospodarki Morskiej koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie cywilnej części lotniska a następnie wymaganą certyfikację.

 • 1997

  1 lipca 1997 r. spółka Międzynarodowy Port Lotniczy Kraków - Balice rozpoczęła działalność operacyjną przejmując wszystkich pracowników P.P. "Porty Lotnicze" oraz obejmując nad nimi zarząd.

   

 • 1998

  23 czerwca 1998 r. uchwałą Zgromadzenia Wspólników spółka przyjęła nazwę Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II Kraków - Balice sp. z o.o.

Historia lotniska

Krakowskie lotnisko przeszło drogę od małego, wyłącznie wojskowego portu lotniczego, wchodząc w dwudziesty pierwszy wiek jako największe lotnisko regionalne w kraju.

Dzisiejszy sukces Kraków Airport zawdzięcza w dużej mierze zmianom polityczno – gospodarczym: Polska przystąpiła do Unii Europejskiej, nastąpiło otwarcie przestrzeni powietrznej i wejście na polski rynek usług lotniczych tanich przewoźników. Ale najważniejsze dla sukcesu krakowskiego lotniska jest otwarcie na przyszłość przy jednoczesnym czerpaniu z doświadczeń wielu specjalistów, od pięćdziesięciu lat budujących najwyższe standardy obsługi przewoźników i pasażerów.

 • 1964

  Udostępnienie przez władze wojskowe 10 ha terenu na potrzeby przyszłego, cywilnego użytkownika oraz udzielenie pozwolenia na korzystanie z urządzeń lotniskowych.

  Lądowanie pierwszego rejsowego samolotu Polskich Linii Lotniczych LOT

 • 1966

  Pierwsza zagraniczna wizyta głowy państwa, Szachinszacha Iranu Mohammeda Rezy Pahlawi z małżonką, na krakowskim lotnisku.

  Oddanie do użytku nowoczesnego pawilonu dworca pasażerskiego.

 • 1971

  Remont pasa startowego.

 • 1989

  Rozpoczęcie budowy dworca lotniczego.

 • 1993

  Otwarcie terminalu pasażerskiego przystosowanego do obsługi ruchu międzynarodowego.

 • 1995

  Uroczyste nadanie krakowskiemu lotnisku imienia Jana Pawła II.

  Zakończenie generalnego remontu drogi startowej i oddanie jej do użytkowania.

 • 2000

  Otwarcie terminalu cargo służącego do składowania i spedycji towarów.

  Oddanie do użytku parkingu dla samochodów i autokarów na 756 miejsc parkingowych.

  Powstanie strefy wolnocłowej.

 • 2001

  Oddanie do użytku nowego modułu terminalu międzynarodowego, zwiększającego dwukrotnie dotychczasową kubaturę terminalu. Przepustowość lotniska osiąga poziom 1,3 mln rocznie.

  Województwo Małopolskie staje się obok gminy miejskiej Kraków oraz gminy Zabierzów kolejnym komunalnym wspólnikiem spółki.

  Uruchomienie executive lounge czyli luksusowej poczekalni dla pasażerów I klasy.

 • 2002

  Oddanie do użytku kolejnej część międzynarodowego terminalu pasażerskiego, w której zlokalizowana zostaje hala odlotów.

  Lotnisko w Balicach zostaje głównym portem regionalnym w Polsce.

 • 2003

  Rozbudowa płyty postojowej o powierzchni 90 tys. metrów kwadratowych, która pomieści 17 maszyn średniej wielkości, oraz kilka awionetek.

  Spółka zarządzająca lotniskiem zostaje członkiem Światowej Rady Portów Lotniczych – Airport Council International (ACI).

  Po raz pierwszy zostaje obsłużonych ponad pół miliona pasażerów.

 • 2004

  Pojawienie się pierwszych przewoźników niskokosztowych.

  Swoją bazę w Krakowie otwiera linia SkyEurope.

  Lotnisko jako jedno z trzech w Polsce, zostaje wyznaczone do obsługi ruchu według układu z Schengen.

  Rozpoczęcie kolejnego etapu rozbudowy terminalu - drugiego skrzydła terminalu pasażerskiego.

 • 2005

  Lotnisko zostaje wpisane do rejestru lotnisk cywilnych.

  Dostosowaniu lotniska do wymogów układu z Schengen. Dwukrotne powiększenie powierzchni poczekalni dla pasażerów, po odprawie bagażowej i paszportowej. Powstanie nowej bagażowni, stanowisk do odpraw bagażowych oraz nowych punktów kontroli paszportowej.

  Wzrost ruchu pasażerskiego o 88,5 procent.

 • 2006

  Uruchomienie pierwszego w Polsce połączenia kolejowego pomiędzy centrum Krakowa a Kraków Airport.

  Wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę nowej strażnicy Lotniskowej Służby Ratowniczo – Gaśniczej.

  Ukazanie się pierwszego, bezpłatnego numer lotniskowego magazynu AIRGATE.

  Po raz pierwszy obsłużono ponad 2 mln pasażerów.

 • 2007

  Wyodrębnienie obsługi krajowego ruchu lotniczego z terminalu międzynarodowego i przeniesienie do nowego terminalu.

  Otwarcie strefy Schengen terminalu międzynarodowego.

  Przystąpienie krakowskiego lotniska do programu badania jakości usług (Airport Services Quality – ASQ), prowadzonego przez Światową Radę Portów Lotniczych (ACI).

  Uruchomienie pionierskiego programu Potrzebujesz Pomocy/ Need Help?

  Wprowadzenie nowej identyfikacji wizualnej lotniska. Logo krakowskiego lotniska zostają dmuchawce. Zaczyna również funkcjonować skrócona nazwa portu "Kraków Airport”.

  Po raz pierwszy obsłużono ponad 3 mln pasażerów.

  Uruchomienie Business Lounge w strefie Schengen

 • 2008

  Do użytku zostaje oddany budynek BAT, obecnie siedziba władz spółki zarządzającej lotniskiem.

  Zostaje otwarty nowy taras widokowy w terminalu międzynarodowym.

 • 2009

  Rusza Program grantowy „Wspieramy Sąsiadów”.

  Rozpoczęcie budowy łącznika pomiędzy pasem startowym a płytą postojową wraz z trzema nowymi miejscami postojowymi.

 • 2010

  Otwarcie parkingu wielopoziomowego zlokalizowanego naprzeciwko terminala międzynarodowego.

  Zakończenie budowy łącznika pomiędzy płytą postojową a drogą startów i lądowań.

  Modernizacja salonu VIP.

  Uruchomienie systemu świetlnego wskaźnika kąta schodzenia PAPI oraz systemu podświetlanych znaków pionowych.

 • 2011

  Zamontowanie systemu precyzyjnego podejścia do lądowania ILS.

  Wydanie przez Wojewodę Małopolskiego pozwolenia na budowę i rozbudowę terminalu pasażerskiego oraz wewnętrznego układu komunikacyjnego krakowskiego lotniska.

  Wprowadzenie nowej usługi „Wycieczki po lotnisku” – odpłatnego zwiedzania części ogólnodostępnej lotniska.

 • 2012

  Przejęcie przez spółkę zarządzającą lotniskiem Kraków Airport obsługi informacji lotniskowej.

  Otwarcie nowego regularnego połączenia Kraków – Moskwa.

  Uruchomienie własnej sieci taksówkowej.

  Przygotowanie i obsługa emisji obligacji spółki o wartości do 615 mln zł, umożliwiających rozbudowę krakowskiego lotniska.

 • 2013

  Rozpoczęcie procesu inwestycji Kraków Airport 2015.

  Uzyskanie uprawnienia LVTO (Low Visibility Take-Off) pozwalające na wykonywanie startów w warunkach ograniczonej widzialności.

  Otrzymanie przez Kraków Airport prestiżowej nagrody The Routes Airport Marketing Awards 2013 za działania marketingowe wspierające rozwój siatki połączeń.

  Otwarcie bazy irlandzkiego przewoźnika Ryanair.

  Przejęcie przez Służbę Ochrony Lotniska obowiązków Straży Granicznej w zakresie kontroli pasażerów przy odprawie.

  W Kraków Airport obsłużono rekordową liczbę 3 647 616 pasażerów.

  Uzyskanie przez Kraków Airport zezwolenia na obsługę naziemną na lotnisku użytku publicznego Kraków-Balice w zakresie obsługi płytowej obejmującej transport załogi i pasażerów pomiędzy statkiem powietrznym a terminalem - rozszerzenie zakresu realizacji usługi VIP (transport pasażerów najwyższej klasy limuzynami - BMW S7)

 • 2014

  Podpisanie przez Marszałka Województwa Małopolskiego oraz Zarządu Kraków Airport umowy na dofinansowanie budowy wewnętrznego układu komunikacyjnego krakowskiego portu lotniczego.

  Ogłoszenie przez irlandzkiego przewoźnika Ryanair otwarcia połączeń krajowych na trasie Kraków – Gdańsk.

  Oddanie nowej części terminalu międzynarodowego, w której odbywać będzie się obsługa ruchu przylotowego.

  Oddanie do użytku hotelu Hilton Garden Inn. 

 • 2015

  Port jako pierwsze regionalne lotnisko w Polsce przekroczył liczbę 4 mln pasażerów obsłużonych jednego roku.

  Do użytku oddano nową część terminala pasażerskiego wraz z kładką, przystanek kolejowy, 5 nowych miejsc postojowych dla samolotów oraz zmodernizowane drogi kołowania.

 • 2016

  Ogłoszenie decyzji o kluczowej inwestycji dla rozwoju krakowskiego lotniska – budowie nowej drogi startowej.
      
  Obsłużono ponad 4 miliony pasażerów, w tym Ojca Świętego Franciszka, który, podobnie jak 40 tys. pielgrzymów – udał się drogą lotniczą na Światowe Dni Młodzieży.

  Kraków Airport był gospodarzem Routes Europe 2016.

  Zakończenie modernizacji i rozbudowy terminalu pasażerskiego: 55 000 m2 powierzchni, w tym 4200 m2 powierzchni komercyjnych; 18 poczekalni odlotowych (gate), 9 stanowisk kontroli bezpieczeństwa, 46 stanowisk odprawy (check-in), 30 punktów handlowo-usługowych.
      
  Otwarcie parkingu terenowego, który może pomieścić: 853 samochody osobowe, 10 autobusów, 20 rowerów lub skuterów oraz pierwszy w Polsce wybieg dla zwierząt przy lotnisku.

  Publikacja bezpłatnej lotniskowej aplikacji mobilnej Kraków Airport App, w pełni zintegrowanej z systemem informacji lotniskowej.

  Strażacy z Lotniskowej Służby Ratowniczo-Gaśniczej (LSRG), jako pierwsi w Polsce, dołączyli do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego (KSRG).

 • 2017

  Kraków Airport, jako pierwszy port regionalny w Polsce, przywitał 5 milionowego pasażera.

  Pasażerowie podróżujący z Kraków Airport mieli do wyboru rekordową ilość 101 połączeń.

  Do siatki powróciło połączenie PPL LOT na trasie Kraków - Chicago.

  Z okazji 10. lecia magazynu Airgate został uruchomiony Kraków Airport Blog

  Otwarto Centrum Edukacji Lotniczej.

 • 2018

   Zatwierdzenie Planu Generalnego Kraków Airport 2036.

   6-milionowy pasażer w Kraków Airport.

   5-lecie programu Kraków Airport Loyalty: prawie 16 000 uczestników.

   Umieszczenie kapsuły czasu Kraków Airport na terenie terminala z okazji 100. rocznicy  Odzyskania Niepodległości Polski.

   Nowa Wieża Kontroli Lotów w Kraków Airport.

   5-lecie bazy Ryanair w Kraków Airport.

   Nowi przewoźnicy w Kraków Airpor: Flydubai, Laudamotion, Transavia i Blue Air.

   Innowacyjne inicjatywy Kraków Airport: stacja szybkiego ładowania samochodów elektrycznych, wymiana oświetlenia na energooszczędne typu LED na parkingach Kraków Airport.

   

 • 2019

  Statystyki: 8 410 817 pasażerów, 150 połączeń rozkładowych, 40 nowych połączeń, 24 przewoźników, 114 portów lotniczych, 32 kraje.

  Otwarcie bazy Wizz Air.

  Akredytacja ACI Airport Customer Experience dla Kraków Airport.

  Inwestycje: remont (budowa i przebudowa) istniejącej płyty postojowej samolotów, budowa systemu odprowadzania wód opadowych z terenu lotniska wraz z przyłączem wodociągowym i kanalizacyjnym (inwestycja zrealizowana razem z MPWiK S.A.) oraz budowa fragmentu płaszczyzny postojowej samolotów z możliwością odladzania wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

  Wprowadzenie „Programu poprawy komfortu akustycznego dla mieszkańców Obszaru Ograniczonego Użytkowania dla lotniska Kraków-Balice”.

  Centrum Edukacji Lotniczej otrzymuje Certyfikat Polskiej Organizacji Turystycznej w konkursie na „Najlepszy Produkt Turystyczny” .

   

 • 2020

  Z powodu pandemii Covid-19, 15 marca zamknięto granice i wprowadzono zawieszenie wykonywania połączeń w ruchu lotniczym.

  2020 rok to 2 592 972 pasażerów czyli 69 % mniej w stosunku do 2019 roku.