Lekcja angielskiego on-line - przepisy celne na lotnisku


Zapraszamy na FILM
 

Lekcja angielskiego on-line

 • Odprawa biletowo bagażowa / Check-in

  Check-in desk   Stanowisko odprawy biletowo – bagażowej

  This is where the passenger can check-in. 

  You will need to show an identity document, depending on your country of departure and destination, so that the handling agent – the person working at the check-in desk – can issue a boarding pass. Once you have your boarding pass, you can proceed to the airport’s restricted area and board the plane, after passing through security check. 

  NOTE: Airlines also allow online check-in, which means the passenger can generate his or her boarding pass on the carrier's website.

  If you are travelling with checked luggage to be kept in the hold during the flight, you should place it on a luggage belt where it will be weighed. If the weight is correct, the handling agent will put a luggage tag through the handle of your suitcase or bag and send it to the luggage sorting room. If your bag is too heavy, you should remove excess items from your luggage or pay an extra charge. 

    

  Miejsce, gdzie pasażer może dokonać odprawy biletowo-bagażowej. 

  Należy okazać dokument tożsamości, który zależy od krajów z jakiego i do jakiego pasażer podróżuje, by agent handlingowy, czyli pracownik tego miejsca, mógł wydać kartę pokładową. Karta pokładowa umożliwia przejście do strefy zastrzeżonej lotniska oraz pokład samolotu poprzez przejście przez kontrolę bezpieczeństwa. 

  UWAGA: Linie lotnicze dopuszczają również odprawę on-line, czyli samodzielne wygenerowanie karty pokładowej przez pasażera na stronie internetowej przewoźnika.

  Jeśli pasażer podróżuje z bagażem rejestrowanym, który na czas lotu, trafia do luku bagażowego, kładzie go na taśmie bagażowej, gdzie jest ważony. Jeśli waga jest odpowiednia, agent handlingowy przewiesi przez uchwyt walizki lub torby przywieszkę bagażową i odeśle walizkę do sortowni bagaży. Jeśli waga jest zbyt wysoka należy z bagażu wyciągnąć nadmiar rzeczy lub uiścić za nie opłatę. 

   

  Pobierz dialog z filmu

 • Wejście na pokład / Boarding

  Gate   Wyjście z hali odlotów

  To get to the gate, which is a waiting room for those waiting for their flight, the passenger needs to pass through security check. Gates are located in the restricted area of the airport and are divided into two sections - Schengen and Non-Schengen. 

  There are many shops and restaurants in this area for passengers who have completed all the flight-related procedures to relax. 

  The staff of the handling agent, i.e. airport personnel, will call passengers and start the boarding procedure in due time, that is 30, 40 or 60 minutes before the scheduled departure of the aircraft. You will need to present your boarding pass during that procedure.

  NOTE: Gates are assigned to specific flights, so only one flight is boarded in one gate! Always check on a display board or ask airport information desk staff which gate you should be at. 

    

  Pasażer, aby dostać się do gate, czyli samolotowej poczekalni, musi przejść przez kontrolę bezpieczeństwa. Znajdują się one w strefie zastrzeżonej lotniska i podzielone są na dwie części – Schengen oraz Non-Schengen. 

  W strefie tej znajduje się wiele sklepów i restauracji, by pasażer, który załatwił już wszystkie formalności związane z lotem, mógł się zrelaksować. 

  Pracownicy agenta handlingowego, czyli obsługa lotniska, wezwą pasażerów i rozpoczną procedurę zapraszania ich na pokład samolotu, zwaną boardingiem w odpowiednim czasie, który wynosi 30, 40 lub 60 minut przed planowanym odlotem samolotu. Podczas tej procedury należy okazać kartę pokładową.

  UWAGA: Gate przypisane są do danego lotu - tylko jeden lot odprawia się w jednym gate! Należy zawsze sprawdzić na ekranie informacyjnym lub zapytać pracownika punktu informacji lotniskowej, w którym gate pasażer powinien się znaleźć. 

   

  Pobierz dialog z filmu

 • Kontrola graniczna / Border control

  Border control   Kontrola graniczna
  Before arriving at the gate assigned to his/her flight, a passenger departing for a Non-Schengen country needs to pass through passport control which is carried out by the Border Guard. This is where you will need to present your ID.   

  Jeśli pasażer odlatuje do kraju nienależącego do Strefy Schengen, zanim dotrze do właściwego, przypisanego dla jego odlotu gate, musi przejść przez kontrolę paszportową prowadzoną przez Straż Graniczną. Należy wówczas okazać dokument tożsamości.

   

  Pobierz dialog z filmu

 • Bagaż zagubiony / Lost luggage

  Lost luggage   Bagaż zagubiony

  Any lost or damaged luggage must be reported to the Lost Baggage Office located in the arrivals area, before the passenger proceeds to the generally available area of the airport. 

  A member of the staff will help you fill in the relevant documents and your luggage, if lost, will be delivered to you at the address you indicate.

   

  Zagubienie lub uszkodzenie bagażu należy zgłosić w Biurze Zagubionego Bagażu, które znajduje się w strefie przylotowej, jeszcze zanim pasażer przejdzie do strefy ogólnodostępnej. 

  Pracownik pomaga uzupełnić odpowiednie dokumenty, a bagaż, w przypadku jego zagubienia, dotrze do pasażera pod wskazany przez niego adres.

   

   

  Pobierz rozmówkę

Lekcja została zrealizowana w ramach projektu "SPINaj naukę", dofinansowanego z Programu "Społeczna Odpowiedzialność Nauki" Ministra Edukacji i Nauki.