Inwestycje

Inwestycje w realizacji 

Stacja transformatorowa ST-10 BIS

St-10 bis - Nowa stacja transformatorowa ST-10 BIS, wyposażona w nowoczesne rozwiązania technologiczne (w tym panele fotowoltaiczne) zapewni odpowiednie funkcje energetyczne, a także socjalno-bytowe, biurowe, magazynowe i garażowe, przewidziane dla służb energetycznych. Nowa stacja przejmie funkcje dzisiejszej stacji St-10 jak również pozwoli zapewnić odpowiednie zapotrzebowanie na moc i energię energetyczną dla istniejących jak i nowoprojektowanych obiektów.