#KRK2036

Budowa nowej drogi startowej

Nowa droga startowa posadowiona zostanie po północnej stronie obecnie wykorzystywanej drogi startowej i obrócona o 4,7 stopnia w taki sposób, aby poprawić sytuację przeszkodową dla obu kierunków operacyjnych. Droga startowa będzie mieć długość 2 800 metrów, a jej szerokość wyniesie 45 m plus 7,5 m poboczy po jednej i drugiej stronie drogi startowej. W ramach inwestycji planuje się budowę dróg szybkiego zjazdu oraz dowiązanie do istniejącej sieci dróg kołowania. Nowa droga startowa wyposażona zostanie w system obserwacji meteorologicznych AWOS, niezbędne urządzenia nawigacyjne oraz oświetlenie.