VirtuAir Reality

Projekt “VirtuAir Reality - projektowanie przyszłości w zawodach lotniczych z wykorzystaniem wirtualnej rzeczywistości lotniska”.

 

Cel

Celem projektu jest rozwój kształcenia zawodowego w branży lotniczej poprzez przygotowanie, ewaluację i wdrożenie innowacyjnych zajęć zawodoznawczych dla uczniów i studentów z wykorzystaniem rzeczywistości wirtualnej, platformy zawodoznawczej dla wszystkich zainteresowanych, materiałów dla nauczycieli i doradców oraz przeprowadzenie konferencji dla ostatnich.

 

Motywacja

Projekt stanowi z jednej strony odpowiedź na niesłabnące zainteresowanie tematyką lotnictwa wśród społeczeństwa i brak specjalistycznej, praktycznej wiedzy w zakresie lotniskowego zawodoznawstwa, a z drugiej na potrzeby ekonomiczno-społeczne bardzo dynamicznie rozwijającej się dziedziny jaką jest transport lotniczy.

 

Rezultaty

Grupę odbiorców stanowią dzieci, młodzież, studenci i dorośli, w tym nauczyciele i doradcy zawodowi. Przygotowane zajęcia zawodoznawcze wykorzystają przestrzenie CEL oraz, specjalnie przygotowane w projekcie, stanowiska VR ukazujące prace w części zastrzeżonej lotniska. Platforma zawodoznawcza nie tylko ukaże stanowiska występujące w branży lotniczej, ale również wymagane kompetencje czy ścieżki kariery. Materiały edukacyjne będą ˛a stanowić bazę gotowych, wartościowych pomysłów dla nauczycieli i doradców, którym rezultaty całego projektu zostaną przedstawione na specjalnej konferencji. Efektem projektu będzie wzrost świadomości społecznej możliwości zatrudnienia w branży lotniczej oraz jakości kształcenia zawodowego w dziedzinie zawodów lotniczych.