Projekty unijne

W odpowiedzi na znaczący wzrost ruchu pasażerskiego, jaki miał miejsce w pierwszym dziesięcioleciu XXI w. na krakowskim lotnisku, którego dynamika utrzymywała się również w latach 2011-2019,  w celu sprostania rosnącym wymaganiom dotyczącym infrastruktury niezbędnej dla optymalnej obsługi każdego pasażera jak i każdego statku powietrznego korzystającego z krakowskiego lotniska, sukcesywnie realizowany jest proces inwestycyjny - niejednokrotnie we współpracy z inwestorami zewnętrznymi w szczególności: Polską Agencją Żeglugi Powietrznej czy Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji S.A. 


Krakowskie lotnisko rozwija się również dzięki wykorzystaniu środków Unii Europejskiej. Historia tych działań sięga roku 2005, kiedy rozpoczęto projekt współfinansowany z Funduszu Schengen, mający na celu dostosowanie portu do wyzwań stojących przed nami po wejściu do Unii Europejskiej. W kolejnych latach sukcesywnie zwiększała się liczba dotowanych przedsięwzięć i w ostatnim czasie realizowaliśmy bądź nadal realizujemy 9 projektów na łączną kwotę dofinansowania ponad 340 mln złotych. Korzystamy z wsparcia udzielanego przez instytucje krajowe zarządzające środkami wspólnotowymi, jak również bezpośrednio przez Komisję Europejską. Zakres projektów obejmuje większość zagadnień z jakimi ma do czynienia zarządzający portem, począwszy od etapu planowania i projektowania, poprzez zakup sprzętów służących utrzymaniu infrastruktury, zakup urządzeń i systemów bezpieczeństwa, a skończywszy na budowie infrastruktury lotniskowej i okołolotniskowej.