Program Operacyjny Infrastruktury i Środowisko 2007 – 2013

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013

Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II Kraków-Balice sp. z o.o. (dalej: MPL) realizował inwestycje z zakresu priorytetu VI „Drogowa i lotnicza sieć TEN-t” (działanie 6.3 Rozwój sieci lotniczej TEN-t) i VIII „Bezpieczeństwo transportu i krajowe sieci transportowe” (działanie 8.4 Bezpieczeństwo i ochrona transportu lotniczego).
 
Projekty realizowane w ramach działania 6.3 skupiały się na poprawie dostępności komunikacyjnej Polski i połączeń międzyregionalnych poprzez rozwój drogowej i lotniczej sieci TEN-T oraz poprawie połączeń komunikacyjnych głównych miast województw wschodniej Polski z pozostałą częścią kraju poprzez rozwój sieci drogowej na terenie tych województw.
Projekty realizowane w ramach działania 8.4 skupiały się na Poprawie stanu bezpieczeństwa oraz dostępności komunikacyjnej Polski i krajowych połączeń międzyregionalnych, położonych poza siecią TEN-T oraz wybranych odcinków dróg objętych tą siecią.

Działanie 6.3 - Rozwój sieci lotniczej TEN-t

W ramach działania 6.3 w MPL realizowane były dwa projekty:

  • POIS.06.03.00-00-014/12, pn. „Port Lotniczy w Krakowie – rozbudowa istniejącego terminalu pasażerskiego”.
  • POIS.06.03.00-00-012/11, pn. Port Lotniczy w Krakowie – rozbudowa istniejącej infrastruktury lotniskowej”.

Działanie - 8.4 Bezpieczeństwo i ochrona transportu lotniczego

W ramach działania 8.4 MPL realizował pięć projektów, (szczegóły można znaleźć w tabeli Realizowane projekty).

Dzięki tym wieloletnim wysiłkom, krakowskie lotnisko dysponuje nowoczesną i bezpieczną infrastrukturą, mogącą obsłużyć ruch na poziomie 8 milionów pasażerów rocznie, 1800 PAX/godz na odlotach oraz 1800 PAX/godz na przylotach w standardzie C (wg ADRM 9Th Edition). Istniejąca płaszczyzna postojowa wyznacza 31 wymiennych stanowisk postojowych w tym: 3 stanowiska dla kodu E, 1 stanowisko dla kodu D, 23 stanowiska dla kodu C oraz 4 stanowiska dla kodu B. Dwa stanowiska przeznaczone są do odladzania statków powietrznych. 

Przydatna informacja

Więcej informacji na temat Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 - 2013 pod adresem: https://www.pois.gov.pl/Strony/wiadomosci/Najwiekszy-program-operacyjny-2007-2013-zamkniety-i-rozliczony