#KRK2036

Budowa Terminala Cargo

Przedmiotem niniejszego zadania inwestycyjnego jest budowa budynku biurowo-magazynowego wraz z układem drogowym w lotniczej i ogólnodostępnej części lotniska oraz placami manewrowymi i parkingami. Oprócz obsługi cargo, obiekt (wraz z zagospodarowaniem terenu) służyć będzie do obsługi i kontroli zaopatrzenia oraz pojazdów wjeżdżających na teren strefy zastrzeżonej Portu Lotniczego. Budynek terminala cargo stanowić będzie zwartą pod względem architektonicznym bryłę, mieszcząc w sobie wszystkie zakładane funkcje oraz w sposób czytelny dzielić się będzie na część biurową oraz część magazynową. Zasadniczą funkcją części magazynowej będzie obsługa frachtu cargo samochodowo-lotniczego. Inwestycja zlokalizowana zostanie w części wschodniej lotniska, z bezpośrednim wjazdem z drogi wojewódzkiej nr 774. Planowana powierzchnia terminala wynosi ok. 2700 m2 części magazynowej oraz ok. 1200 m2 powierzchni biurowej.