#KRK2036

Rozbudowa terminala pasażerskiego

Celem realizacji projektu rozbudowy jest poprawa funkcjonalności i zwiększenie przepustowości, tak by terminal pasażerski po rozbudowie był zdolny do obsługi ruchu na poziomie 12 milionów pasażerów rocznie, 3200 PAX/godz na odlotach oraz 3200 PAX/godz na przylotach w standardzie Optimum (wg ADRM 11Th Edition). Mając na uwadze przyszłościowy kontekst urbanistyczny portu (ograniczony teren inwestycyjny i konieczność wygospodarowywania powierzchni dla poprawy układu komunikacyjnego i parkingowego), aspekty komercyjne oraz konieczność realizacji budowy w sposób zapewniający obsługę procesów operacyjnych bez zakłóceń i przerywania funkcjonowania lotniska, planuje się prowadzić rozbudowę obiektu terminalu etapowo, w dwóch kierunkach (wschodnim i zachodnim) wraz z przebudową części istniejącej.