#KRK 2036

Wewnętrzny układ komunikacyjny

Rozbudowa wewnętrznego układu komunikacyjnego w głównej mierze związana jest z powiększeniem i przebudową terminala pasażerskiego. W związku z tym konieczne jest przedłużenie wewnętrznego układu komunikacyjnego w stronę części zachodniej. Planowane jest przedłużenie pasów ruchu przeznaczonych dla samochodów osobowych, taxi oraz autobusów i połączenie ich z pozostałą częścią układu komunikacyjnego. W sąsiedztwie projektowanego pirsu wschodniego przewidziano drogę dojazdową i parking obsługujące nowy salon VIP.

Rozbudowa wewnętrznego układu komunikacyjnego oraz budowa parkingu wielopoziomowego

  • Rozbudowa jezdni przed terminalowej wraz z drogami dojazdowymi
  • Połączenie z zewnętrznym układem drogowym
  • Budowa parkingu wielopoziomowego na 4 000 miejsc parkingowych wraz z dworcem autobusowym
  • Budowa poczekalni dla pasażerów dworca autobusowego oraz kolejowego